ประกาศเทศบาลเมืองบางริ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการในการไถกลบขยะมูลฝอย (กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest