พรมรองแก้ว

พรมรองแก้ว

ชื่อผู้ติดต่อ : กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
ที่อยู่ : บ้านบางมัน 70 บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
เบอร์ติดต่อ : 093-6093211

ข้อมูลจาก https://www.otoptoday.com/view_product.php?product_id=30496

 

Share on Line
Share on Pinterest